Disclaimer

Informatie en toegankelijkheid
De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden en is op geen enkele wijze bedoeld als een professioneel advies. Wij raden je aan advies in te winnen bij een professional, voordat je beslist of handelt.

Consequent Compliance besteedt veel aandacht aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op haar website. Desondanks is het mogelijk dat gepubliceerde informatie onvolledig, niet actueel of niet accuraat is. Consequent Compliance sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe en indirecte schade als gevolg van het gebruik van de informatie op onze website en/of door storingen in de toegankelijkheid van de website. Consequent Compliance biedt geen garantie dat deze website foutloos, veilig, vrij van virussen of kwaadwillende codes is of ononderbroken functioneert.  

Consequent Compliance houdt zich het recht voor de informatie op haar website te wijzigen met onmiddelijke ingang en zonder kennisgeving vooraf.

Verwijzingen en hyperlinks
Websites van derden waarnaar op deze website verwijzingen of hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door Consequent Compliance gemaakt, beheerst of onderhouden. Consequent Compliance geeft dan ook geen enkele garantie noch aanvaarden wij enige aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van deze websites.

Intellectueel eigendom
Alle op deze website afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo’s, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij Consequent Compliance dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Het is verboden het materiaal op deze website (al dan niet in beperkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden.

Versie: maart 2022