Wat is compliance?

Compliance is een term die je met name terugvindt in de financiële sector. In het Engels betekent het ‘naleven’ of ‘voldoen aan’. Compliance gaat over het voldoen aan zowel wet- en regelgeving, als ook aan door de organisatie zelf opgestelde regels en (gedrags)normen.

Het belang van compliance

Om het financiële systeem te verbeteren, consumenten te beschermen en financieel economische criminaliteit tegen te gaan is het aantal wettelijke verplichtingen de laatste jaren sterk toegenomen. Dit komt ook doordat steeds meer Europese richtlijnen en verordeningen worden verankerd in onze nationale wetgeving. Als de naleving van deze wetten en regels in orde is, zorgt dit ervoor dat compliancerisico’s beter beheersbaar zijn. Eventuele schade kan daardoor worden voorkomen of beperkt en organisaties realiseren op die manier een betrouwbare bedrijfsvoering.

Dit alles maakt de noodzaak van compliance voor bedrijven steeds groter. Voor sommige (financiële) organisaties is het inrichten van een compliancefunctie zelfs een verplichting.

De compliance officer

Omdat het speelveld van wet- en regelgeving tegenwoordig dus behoorlijk omvangrijk is en er specialistische kennis nodig is om processen en procedures correct in te richten, is het bijna niet meer mogelijk om compliance als ‘neventaak’ in een bestaand takenpakket van een medewerker op te nemen. Een interne of externe compliance officer is vaak wenselijk. Maar wat doet een compliance officer precies?

Het takenpakket van een compliance officer is divers. Zo stelt een compliance officer risicoanalyses op, adviseert het bestuur inzake de bedrijfsvoering zodat deze voldoet aan de geldende wetten en regels (dit kunnen ook interne regels zijn), vergroot de compliance-awareness en bewaakt de integriteit van de organisatie.

Een compliance officer dient dus alles te weten van de geldende (internationale) wet- en regelgeving. Deze zijn continu in verandering. Het is daarom belangrijk dat een compliance officer op de hoogte is en blijft van de nieuwste ontwikkelingen.

Toezicht

Een compliance officer kan worden gezien als de interne toezichthouder van een organisatie. Vanuit de overheid zijn ook diverse toezichthouders aangesteld die toezien op de naleving van wet- en regelgeving zoals De Nederlandsche Bank (DNB), de Autoriteit Financiële Markten (AFM), Bureau financieel toezicht (Bft) en Bureau Toezicht Wwft (BTWwft). Zij kunnen onder andere boetes opleggen of een verleende vergunning intrekken. Het niet naleven van wet- en regelgeving kan dus grote consequenties hebben!

Consequent Compliance kan je ondersteunen bij het inrichten van de compliance processen binnen jouw bedrijf. Neem gerust contact met ons op, dan vertellen we je er graag meer over.

En wil je op de hoogte blijven van verschillende thema’s op compliance gebied? Volg ons dan op LinkedIn!

Delen