Poortwachters voor de Wwft, wie zijn dat en wat is hun functie?

Als samenleving willen we kunnen vertrouwen op een integer en solide financieel systeem. Daarom is er wetgeving die ervoor zorgt dat misbruik van ons financiële stelsel voorkomen wordt. Één van die wetten die erop gericht is het financiële stelsel te beschermen is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wwft.

De doelstelling van de Wwft is het handhaven van de integriteit van het financiële stelsel en het waarborgen van het maatschappelijke vertrouwen daarin. Dat vertrouwen wordt namelijk ernstige schade toegebracht wanneer onderdelen van het financiële stelsel misbruikt worden om gelden die afkomstig zijn uit illegale praktijken, in het reguliere economische verkeer te brengen.

Meldingsplichtige instellingen

De Wwft is van toepassing op diverse organisaties en beroepsgroepen. Dit zijn de meldingsplichtige instellingen. Zij worden ook wel ‘Poortwachters’ genoemd. Poortwachters hebben een cruciale rol in het herkennen en voorkomen van witwassen en het financieren van terrorisme.

Maar wie zijn dan deze Poortwachters? Onder het begrip ‘meldingsplichtige instelling’ in de Wwft worden drie hoofdcategorieën onderscheiden. Dit zijn allereerst de banken, daarnaast de ‘andere’ financiële ondernemingen en tot slot de ‘aangewezen natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen handelend in het kader van hun beroepsactiviteiten’.

Denk bij deze laatste categorie aan juweliers, (auto)handelaren, makelaars, notarissen en administratiekantoren. Van deze groep is misschien wat minder bekend dat zij onder de strekking van de Wwft vallen. De bedoeling is dat alle Poortwachters ervoor zorgen dat hun dienstverlening niet (onbedoeld) wordt misbruikt voor witwassen of de financiering van terrorisme.

Taken van Poortwachters

Volgens het Nederlands Woordenboek is een poortwachter: “Iemand die de wacht houdt bij de ingang en toeziet op wie er binnenkomt en buitengaat”. En dat is nou precies één van de taken van de poortwachter; onderzoeken wíe toegang krijgt. 

Om de rol van Poortwachter te vervullen en daarbij te voldoen aan de eisen van de Wwft, dienen instellingen een risicogebaseerd cliëntenonderzoek te doen en ongebruikelijke transacties te melden. Klanten van een Wwft-instelling wordt daarom gevraagd naar hun identiteitsgegevens en bijvoorbeeld naar de reden waarom zij bepaalde producten of diensten willen afnemen. Het doel daarvan is een duidelijk beeld te vormen van de klant en tijdig ongebruikelijke transacties te signaleren om daarmee te voorkomen dat de onderneming of dienstverlening van de Poortwachter wordt misbruikt voor witwassen of de financiering van terrorisme.  

Ben je benieuwd of jij ook kwalificeert als Poortwachter voor de Wwft en wat de eventuele verplichtingen zijn voor jouw onderneming? Wij leggen het graag uit onder het genot van een kop koffie. Neem gerust contact met ons op!

Delen