Duurzaamheidsvoorkeuren bij beleggen

In 2018 is door de Europese Commissie het Action Plan on Financing Sustainable Growth gepubliceerd. Het doel daarvan is dat de financiële sector een bijdrage levert aan duurzame en inclusieve groei. Om dit te realiseren is in 2021 de SFDR-regelgeving (Sustainable Finance Disclosure Regulation) in werking getreden. Daarop is ook de gedelegeerde verordening MiFID II aangepast en zijn de eisen aan informatieverstrekking en de geschiktheidstoets aangescherpt.

Wat gaat er concreet veranderen?

Vanaf 2 augustus 2022 wordt een aanpassing van artikel 54 van MiFID II van kracht. Dit betekent dat vanaf die datum beleggingsondernemingen die beleggingsadvies- en vermogensbeheerdiensten leveren, informatie moeten verstrekken over hoe zij duurzaamheidsfactoren meenemen in het selectieproces van (aanbevolen) financiële instrumenten en dat zij ESG-voorkeuren moeten betrekken in de geschiktheidstoets. Deze wetswijziging zorgt ervoor dat áls een klant duurzaamheidsvoorkeuren heeft, de beleggingsonderneming deze ook mee moet nemen in haar advies of beheer.

Deze geschiktheidstoets bestaat uit een inventarisatie die beleggingsondernemingen doen om o.a. de doelstellingen, wensen en risicohouding van de klant te bepalen en er op die manier voor te zorgen dat de beleggingen die de klant in portefeuille heeft, ook passend en geschikt zijn. Deze inventarisatie wordt nu dus uitgebreid met vragen over hoe de klant aankijkt tegen duurzaamheid en of daarmee rekening gehouden dient te worden in de samenstelling van de beleggingsportefeuille. Daarbij stelt de wet dat éérst de traditionele zaken moeten worden uitgevraagd en daar bovenop de duurzaamheidsvoorkeuren van de klant.

Uitdagingen voor beleggingsondernemingen

Beleggingsondernemingen staan nu dus voor de uitdaging om deze wijziging te implementeren in hun bedrijfsvoering. Dit lijkt in eerste instantie eenvoudig, maar blijkt in de uitvoering vaak lastiger dan gedacht omdat je, als het gaat over ‘sustainable finance’, te maken hebt met verschillende wetten die niet voor alle betrokken partijen gelijktijdig worden doorgevoerd. 

Zo heb je als beleggingsonderneming o.a. te maken met de taxonomieverordening en de SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation). Het is van belang dat je als organisatie het verschil weet tussen de verschillende typen duurzame financiële instrumenten en dit ook weet toe te lichten aan je klant. 

Een van de moeilijkheden waar beleggingsondernemingen voor komen te staan is dat wanneer zij vanaf augustus de duurzaamheidsvoorkeuren van hun klanten uitvragen, er nog weinig tot geen beleggingsproducten beschikbaar zijn die aan die specifieke voorkeuren beantwoorden. Het matchen van duurzaamheidsvoorkeuren met passende beleggingsproducten wordt daardoor een flinke uitdaging. Daar komt bij dat voor andere partijen in de keten, zoals fondsaanbieders, pas in een later stadium de verplichting tot het rapporteren over duurzaamheidskenmerken van hun producten van kracht wordt. Dit terwijl de beleggingsondernemingen deze informatie nu al nodig hebben om een duidelijk beeld te kunnen vormen van de impact van de producten waarover zij adviseren. Je zult dus actief op zoek moeten gaan om de juiste informatie boven tafel te krijgen. 

Kan jouw organisatie nog wel wat hulp gebruiken om de implementatie voor 2 augustus 2022 af te ronden? Of zoek je naar meer duidelijkheid over welke verplichtingen op het gebied van duurzaamheid voor jouw (financiële) onderneming van toepassing zijn? Neem dan gerust contact met ons op! Wij kunnen je vragen beantwoorden of je ondersteunen bij (het afronden van) de implementatie.

Delen